Škola gitare Dragana Kneževića
ex gitarista Obojenog Programa i Artan Lili

Individualna nastava

Škola gitare Dragana Kneževića se obraća svim polaznicima koji razumeju da je proces ovladavanja instrumentom dugotrajan i sistematičan. Kako je svaki polaznik individua za sebe sa svojim iskustvom, muzičkim ukusom i brzinom kojom savlađuje gradivo, individualna nastava predstavlja najbolji mogući način za stabilno usmerenje učenika u ostvarivanju naprednih muzičkih dometa.

Nastavni plan

Krećući se od jednostavnijeg ka složenijem, nastavni plan je koncipiran tako da otkriva polazniku muzičku teoriju bez koje je nemoguće razumeti kako muzika funkcioniše.
Pesme koje se uče su praktični primeri teorijskih celina koje se izučavaju i one pokrivaju širok spektar popularnih muzičkih pravaca druge polovine Dvadesetog veka.

Škola gitare Dragana Kneževića

Razumevanje Harmonije !

Savladavanje celina

Nije dovoljno samo shvatiti neki teorijski pojam. Neophodno je da se on i provežba na konkretnim pesmama kako bi ga polaznik trajno usvojio i ugradio u svoj muzički vokabular. Stoga je poglavlje „Harmonija“ Nastavnog plana podeljeno u pet celina, gde se savladavanjem jedne stiče mogućnost razumevanja sledeće celine, a bez dobrog razumevanja harmonije…

Balans polaznika i gradiva

Niko ne zna sve i nemoguće je predavati od svega po malo, a svako podučavanje muzike je uvek subjektivno. Ono je neodvojivo od predavača, njegove ličnosti, istorije i privatnih kriterijuma šta je dobro, a šta ne.
Pronaći balans između individualnosti polaznika i strukturisanosti gradiva je najozbiljniji zadatak za svakog ko podučava.

Pogledaj neke učenike koji su savladali određeni deo Nastavnog plana